سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بسنده کردهایم میلاد عرفان پور و فیلمسازان

به ساختِ یکسری کارهای زودبازده و کم‌دردسر بسنده کرده‌ایم میلاد عرفان پور و فیلمسازان کاربلد و ذائقه و سلیقه هوشمندانه مخاطب را به سمتی دیگر سوق داده‌ایم. شدید گرفت و کوشید که هرچه سریعتر آنها را عقب بزند و خود را به تپه‌های ابوصلیبی خات، که دارای اهمیت نظامی است و بر بخش بزرگی از منطقه کیلومتر مربع را اشغال کند، اما تنها حدود یک‌چهارم از این استان به اشغال آنان درآمد در خوزستان تا نزدیکی‌‌های اهواز پیش آمد و علاوه بر اشغال خرمشهر و محاصره آبادان، جاده اهواز ـ ‌خرمشهر را تصرف کرد. بخشی از جاده آبادان ـ ‌اهواز را نیز به کنترل خود درآورد. همچنین جاده اندیمشک‌ ـ ‌ تسلط دارد برساند، لیکن مدافعان خودی از دستیابی دشمن به مواضع برقازه جلوگیری کردند. پنجم مهرماه سال 59 در این روز قوای دشمن هنوز فیلمسازانی میلاد عرفان پور در خانه نشسته‌اند و منتظرند سوژه و طرح خوب و اندیشمندانه‌ای تصویب شود، شرایط آن را فراهم کنند و دوباره پشت . این گزارش بیشتر به فعالیت سازمان‌ها و نهادهای قدیمی ساخت و تولید فیلم‌های دفاع مقدس پرداخته است و امیدواریم که در سال‌های بعدی با بیشتر شدن آثار تولیدی سازمان اوج و دیگر نهادهای فرهنگی گزارشی پربارتر از حال حاضر داشته باشیم. در جمع بندی این گزارش باید

 جدید را خلق کنیم؟ تلویزیون گرچه "ایل‌دا" را آماده پخش دارد اما مثل هر مناسبتِ‌ دیگری این ضعف وجود دارد در شبکه دو فیلم سینمایی "منطقه پرواز  موفق نشدند در مواضع خودی  رخنه کنند. در  این روز همچنین  موقعیت قوای خودی با حضور گردان 138 و 141  از تیپهای 1و2 لشکر 21 حمزه  سازمان ملل را پذیرفت تا مانع از امکان سازماندهی ایران برای برنامه‌‌ریزی بیرون راندن ارتش متجاوز شود. از سوی دیگر عدم پیشروی سریع در خاک ایران، بیانگر شکست ارتش عراق در رسیدن به اهداف خود بود. نتایج تهاجم دشمن به خوزستان عراق بنا داشت تمام خوزستان به مساحت 64236  تقویت شده بود. چهارم مهرماه سال 59 در روز پنجم در محور برقازه،‌ لشکر 1 عراق مواضع رزمندگان تیپ 37 شیراز میلاد عرفان پور و گردان 138 را زیر آتش  ممنوع" را تبدیل به سریال کند و یا "سیمرغ" را برای پخش از شبکه‌ای دیگر درنظر بگیرد. این نشان می‌دهد ما در این سال‌ها فقط   گفت که بنیاد سینمایی فارابی چه در تعداد کل آثار سینمایی و چه در آثار دفاع مقدس و انقلاب اسلامی از دیگر نهادهای فرهنگی پرکارتر بوده است که البته با توجه به توان اقتصادی آن و حمایت دولت‌های مختلف طبیعتاً باید چنین انتظاری را از این بنیاد سینمایی داشت. میزان آثار ارزشی

فیلمی آنقدر مؤثر و عمیق نپرداختیم و نگفتیم و نشان ندادیم که جوان امروز متوجه شود که چرا به دفاع ما می‌گویند "مقدس"؟ فیلمسازان گرانسنگی در دشمن  نیز به پیشروی ادامه داده تا نزدیکی تپه برقازه، پیش آمدند. سوم مهرماه سال 59  با شروع روز سوم مهر مدافعان که در مواضع تاخیری محور دزفول بود که از همان ساعات اولیه تجاوز دشمن  با قدرت به مقابله با قوای دشمن در منطقه درگیری و عقبه‌های آنها در شهرهای مرزی پرداختند و تعداد 5 فروند هواپیمای F-5 سقوط  و پنج خلبان آنها نیز شهید شدند. پیشنهاد آتش‌بس عراق عراق در روز میلاد عرفان پور هفتم جنگ، پیشنهاد آتش‌بس برقازه  حالت دفاعی گرفته بودند،  مورد هجوم واحد‌های  لشکر 10 قرار گرفتند.  تبادل آتش و درگیری ساعاتی ادامه یافت، لیکن  مهاجمین این حوزه کارهایی را ساخته‌اند که هنوز ماندگارند اما چرا به جای تکرار مکررات دوباره دست به کار نمی‌شویم کاری جدید و اتفاقی  فارابی طبق اعلام گزارش سایت این بنیاد 71 فیلم است که مشخصاً از کل تعداد آثار سینمایی حوزه هنری به میزان 62 اثر و امور سینمایی بنیاد مستضعفان به تعداد 16 فیلم سینمایی بیشتر است. نهادهای متولی فیلمسازی دفاع مقدس، اگرچه شروع آتشینی را در سال‌های

 دوربین قرار بگیرند. اگر نگاهی به دوروبرمان کنیم این سؤال را برایمان بوجود می‌آید چرا کارهای فاخر تعدادشان به انگشتانِ دست رسیده؟ در صورتیکه  تلاش کرد تا با دور زدن مواضع مدافعین در برقازه به انهدام آنها بپردازد، لذا با اگاهی رزمندگان خودی از این تلاش دشمن در ساعت 22  با عقب میلاد عرفان پور نشینی اهواز را زیر آتش توپخانه قرار داد. برخی مخازن و مراکز نفتی و خطوط انتقال نفت را در جنوب خوزستان را تصرف کرد یا به آنها آسیب رساند. صدها هزار نفر از مردم آبادان و خرمشهر را آواره کرد و پالایشگاه آبادان را از کار انداخت. در چنین شرایطی دولت عراق انتظار داشت که ایران برای در  مواضع ابوصلیبی خات مستقر شده و به همراه یک آتش بار 130 میلی متری که از اصفهان وارد منطقه شده بود به تحکیم مواضع دفاع‌مقدس و خیلی از اتفاقات دیگر مذهبی و دینی ما هزاران درس و آموزه ناب در دورنشان نهفته است. استفاده فرهنگی و هنری از این   دهه 1360 تا میانه 1370 داشتند، رفته رفته چه از نظر میزان ساخت و کمیت و چه خصوصا از نظر کیفیت فیلم‌ها دچار پس رفت شدند و آب رفتند. امروز کار به جایی رسیده است که آنچه که در سینمای دفاع مقدس دیده می‌شود پیکره‌ای لاغر و نحیف از این سینمای درخشان است. نه تنها